SARJAKUVAPROJEKTI SAAMELAISILLE HBTIQ-IHMISILLE ETSII OSALLISTUJIA SERIEPROJEKT F√ĖR SAMISKA HBTIQ-PERSONER S√ĖKER DELTAGARE

Tervetuloa osallistumaan sarjakuvaprojektiin Other. Taiteilija Heini Lunabba kutsuu saamelaisia HBTIQ-ihmisiä projektiin, jossa tehdään yhdessä sarjakuvia stereotypioista ja normeista sekä eri tavoista kohdata ne. Projekti koostuu keskustelutyöpajasta tai haastattelusta, sarjakuvan suunnittelusta ja valokuvauksesta.

Voit osallistua työpajassa Siidassa Inarissa talvella/keväällä 2021 päivämäärä varmistuu myöhemmin tai haastattelussa talvella tai keväällä 2021 kotipaikkakunnallasi tai netin kautta. Osallistujien kaikki kustannukset korvataan ja osallistumisesta maksetaan pieni palkkio.

SERIEPROJEKT F√ĖR SAMISKA HBTIQ-PERSONER S√ĖKER DELTAGARE

Välkommen med i serieprojektet Other, konstnären Heidi Lunabba bjuder in samiska HBTIQ-personer till ett projekt där vi gör serier som handlar om stereotyper och normer och olika sätt att hantera dem. Projektet består av en diskussionsverkstad eller en intervju, planering av serier och fotografering.

Du kan delta i en verkstad på Siida i Enare, Finland under vintern/våren 202, datum fastställs senare, eller i en intervju under vintern eller våren 2021 på din hemort eller online. Deltagarnas alla kostnader ersätts och för deltagandet betalas ett litet arvode.

Heidi Lunabba leder diskussionen där utgångspunkten är deltagarnas vardag och egna upplevelser. Diskussionen kring normer byggs upp så att det är lätt för alla att delta oberoende av förkunskaper, i verkstaden strävar vi efter att skapa ett tryggt rum där det finns utrymme för alla deltagares tankar. Vi gör serier som baserar sig på deltagarnas berättelser. Serierna görs så att vi kombinerar fotografi och text. Heidi Lunabba ansvarar för fotograferingen och redigering av bilderna, fotograferingen sker efter verkstaden. Varje deltagare väljer själv om hen vill vara igenkännbar i serierna eller delta anonymt utan att själv synas på bild. Deltagarna behöver vara intresserade av att diskutera, inga förkunskaper om serieskapande eller fotografi behövs.

Serierna blir till en utställning på Sapmi Pride 2021 samt på museer eller gallerier och andra pridefestivaler i Norden. Syftet är att väcka diskussion och skapa utrymme för mångfald. Inom Other projektet ordnas också verkstäder för andra HBTIQ grupper.

Personer i alla åldrar är välkomna att delta, i intervjun kan man delta också som familj eller tillsammans med vänner. Fotograferingen ordnas efter verkstaden på platser som är relevanta för seriernas innehåll.

Anmäl dig till arrangören Heidi Lunabba: heidi@lunabba.com


Om du blev intresserad av projektet men inte har möjlighet att delta i verkstaden eller om du har frågor, kontakta Heidi Lunabba, vid behov kan flera verkstäder ordnas senare.

Projektet ordnas Av Heidi Lunabba i samarbete med Garmeres, S√°mi D√°iddaguovdd√°Ň°/Samisk senter for samtidskunst, Samelaismuseo Siida, Sateenkaariperheet ry och Norrbottens Museum och finansieras av Kulturkontakt Nord, Taike och Suomen Kulttuurirahasto.

Bild: Heidi Lunabba 2018, projektet Other, del av serien Sistergirl, medverkande Esther Montgomery och Vanessa Smith, Perth, Australien. © Courtesy the artist. An International Art Space commission for spaced 3: north by southeast.

Welcome to join the Othercomics project! Due to the Convid -19 situation workshops are replaced by one on one/group of friends interviews/miniworkshops.

Invitation for anyone within the rainbow community:

LGBTQIA+ -people and their children
LGBTQIA+ -people of colour
LGBTQIA+ -people with disabilities
LGBTQIA-sami people
And other minorities within the minority.