I projektet Flickornas Slott är slottet både ett verktyg genom vilket vi kan ta upp viktiga frågor och slutmålet för hela projektet.

Slott är ett viktigt element i många sagor, slottet har en fantasi aspekt som gör det möjligt att släppa vardagen och skapa en egen verklighet. Slottet kopplas ihop med kungar och drottningar, prinsar, prinsessor och drakar, starka symboliska könsstereotyper som erbjuder en plattform för att jobba med och ifrågasätta könsroller.

Slottet är ett hem. Hemmet kan vara en viktig del av en persons identitet, det handlar inte bara om kvadratmetrar och gardinval utan om beslut om hur man vill leva sitt liv, vilka saker som är viktiga och vilken bild man vill ge av sig själv. Man kan också se den egna kroppen som ett hem.

Slottet är också en symbol för makt, slott har uppförts för att skydda sig mot fiender, men i ännu högre grad för att visa sin makt. I unga flickors liv är makt inte något som diskuteras, flickorna förväntas inte vara de som i framtiden kommer att vilja bestämma hur samhället skall se ut.

Slottet är också en försvarsanordning. För tjejgruppen kan försvar handla om övningar i att sätta gränser, veta vad man vill, känna till sina rättigheter och uppleva att man är värd att respektera och samtidigt lära sig respektera andra. Försvar kan också innebära att lära sig att handgripligen försvara sig själv i situationer där det inte längre hjälper att säga ifrån.

Slottet är en mötesplats. På slottet hålls fester och politiska angelägenheter avhandlas. Man bygger olika typer av relationer, mellan individer och mellan kulturer.

Flickornas Slott är ett byggprojekt. Byggandet i sig är att skapa sin egen verklighet på ett konkret sätt. Att lyckas med ett byggprojekt stärker självkänslan. Både teamwork och självständigt arbete är förutsättningar för att byggprojektet skall lyckas. Byggande är en verksamhet som flickor inte i lika hög grad som pojkar förväntas vara intresserade av. Bygget kommer att inspirera också flickor utanför kärngruppen till byggande och egna initiativ.