Projektet var en del i Kulttuurirahastos ungdoms satsning MYRSKY (www.myrsky.info) och genomföders i samarbete med Raseborgs stad. Projektet var en del i programmet för Raseborg årets Unicef stad 2009.

Projekti oli osa Suomen Kulttuurirahaston MYRSKY-nuorisohanketta ja toteutettiin yhteistyössä Raaseporin kaupungin kanssa. Projekti oli osa Raasepori Unicef kaupunki 2009 ohjelmaa.

   
     
Övriga samarbetsparters/Muut yhteistyökumppanit:
Företag/Yritykset:
Ung Info,   Produforum,   Axxell,   Stiftelsen Pro Artibus,    Lindström,    Emmaus,    Kierrätyskeskus,   Tikkurila,  
Ekenäs FBK,   Ekenäs Högstadium,   Esbo Stadsmuseum,    Rautia,   Raseborgs Vatten,  Uusix-verstaat
Ekenäs Gymnasium,   Västra Nylands Landskapsmuseum,     
Faces Etnofestival,  Small Faces,    Flickornas Ella,  
Nätverket för Feministiskt Självförsvar i Finland,     
Nylands Brigad,   Svenska Kulturfonden