Projektet var en del i Kulttuurirahastos ungdomssatsning MYRSKY och genomfördes i samarbete med Raseborgs stad    | Updated 18.11.09 | © Lisen Julin 2009