Workshops And Other Experience    


2017/18
Spaced 3 residens, IAS, Western Australia (del 2/2)
2017
Lovisa Contemporary, Boardmember
Spaced 3 residens, IAS, Western Australia (del 1/2)
2015
Workshop på NCK vår konferens, Noriskt center för kulturarvspedagogik, Östersund, Sverige
2014-15
Medlem i kuratorsgruppen för MWG, Måndagsklubben Window Gallery, Helsingfors
2014
Kurator “Vi är redan här!” Galleri Gro, Jakobstad
2013
Curator, Halkoliiteri-Vedlidret window gallery
2012
“Kvinnornas Helsingfors”, Föreläsning, Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland
Key note talk at NCK Spring Conference, Noriskt center för kulturarvspedagogik, Östersund, Sweden
11-12
Residence Botkyrka, Stockholm, Sweden
2011
“Gnistan” Folkhälsan and Produforum project for culture and well-being at work, Vasa, Finland
Artist talk, the Finnish Museum of Photography, Helsinki, Finland
Artist talk, Museum Anna Nordlander, Skellefteå, Sweden
2010
Lecture about the "Twins" project at Aalto University, School of Art and Design, Helsinki, Finland
“Working together workshop”, Kuma Gallerie, Berlin, Germany
“In” workshops for scool classes and other groups
“Att lämna spår i staden” article, stencils and project gruop member “Kvinnornas Helsingfors -En kulturhistorisk guide”, Cultural Historical Guidebook of Helsinki, Schildts
07-09
Artist in Residence, Villla Snäcksund, Ekenäs, Finland
2008
X-front workshop, design Museum, Helsinki, Finland
Nosadella.due, residency, Bologna, Italy
2007
Fittbyxa-en kurs i frigörelse och fri rörelse, MFK, Malmö, Sweden
Rape Park, Helsinki, Finland
2006
FKSE, residency, Budapest, Hungary
2005
Lost In Translation Workshop, Istanbul Biennale, Istanbul, Turkey
Neon, Artist in recidence, YLE FST (TV2)
2004
Experience the City Workshop, Berlin, Germany
2002-2004
Finngrundet Workshop, Finngrundet, Korsholm, Finland
2001
Artists assistant, Tracey Moffatt, New York, USA
2000
Oreste 3 Workshop Montescaglioso, Italy
1991-2005
Photographer for two different newspapers and several books and publications
1998-2002
Teacher in photography and art Swedish Polytechnic and other institutions.
1998
City of Words workshop Wismar, Germany
1997
Photography assistant, Leavenworth Photographics inc., Michigan, USA